หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง นิทรรศการ เนื่องในโอกาส งานมรดกโลกบ้านเชียง 2567 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์
พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง นิทรรศการ เนื่องในโอกาส งานมรดกโลกบ้านเชียง 2567 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2024-03-26 15:49:09

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง นิทรรศการ เนื่องในโอกาส งานมรดกโลกบ้านเชียง 2567 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์

ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วม จัดนิทรรศการ โครงการวิจัยวิศวกรสังคม  ซึ่งเป็นการนำเสนอการลดต้นทุน เครื่องปั้นดินเผา ของชุมชนบ้านเชียงและการนำเสนอแผนงานวิจัยการยกระดับการท่องเที่ยวและบริการเชิงสร้างสรรค์วัฒนธรรมวิถีไทยพวนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนหลังวิกฤติโควิด-19 โดยสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ
แท่นบรรยายอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ