หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เเนวทางในการพัฒนาโครงการส่งนักศึกษาไปยังประเทศญี่ปุ่น
เเนวทางในการพัฒนาโครงการส่งนักศึกษาไปยังประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-10-30 14:07:00

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  และคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และเเนวทางในการพัฒนาโครงการส่งนักศึกษาไปยังประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ ดร.ประสิทธิ์  อังกินันต์  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ (เขตอีสานเหนือ) โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย ณ ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ
การจัดแสงอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน,
กำลังอ่านหนังสือ, กำลังยิ้ม และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ห้องข่าวอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แท่นบรรยาย
และ ข้อความพูดว่า "HONIC"