หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาการจัดการโลจิสติกในโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล
สาขาการจัดการโลจิสติกในโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-01-19 14:17:10

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวยุภาวดี สมบัติกำไร นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาการจัดการโลจิสติกในโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ทิสโก้
เพื่อการกุศล โดย นายสุพัฒน์ สมสุข รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา และคณะอาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ร่วมถ่ายภาพเพื่อแสดงความยินดี

www.udon.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th

080-0059265
#งานประชาสัมพันธ์
#Dek64

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน