หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์เอกชัย สีทำมา (อาจารย์เอก) หัวหน้าสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
อาจารย์เอกชัย สีทำมา (อาจารย์เอก) หัวหน้าสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-05-18 15:13:44

อาจารย์เอกชัย สีทำมา (อาจารย์เอก)

หัวหน้าสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ


"เรียนรู้จากตัวจริง ที่มีประสบการณ์จริง"


เรียนที่สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ เปิดรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / ปวส. / กศน. ม.6 หรือเทียบเท่า


????????????สามารถสมัครได้ที่

คลิก???????????? >>>>> ‪https://www.mytcas.com/‬

รหัสสาขาวิชา 3469


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่


080-0059265 งานประชาสัมพันธ์ (คุณรลิตา)

????ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


www.ssru.ac.th

www.udon.ssru.ac.th