หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จิตวิทยาบริการและการพัฒนาบุคคลิกภาพ
จิตวิทยาบริการและการพัฒนาบุคคลิกภาพ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-01-19 14:07:42

#จิตวิทยาบริการและการพัฒนาบุคคลิกภาพ หนึ่งในวิชาสำคัญที่สาขาท่องเที่ยวจะต้องเรียน

#ธิดาหมี่ขิด2563 ปณินดา เงินแก้ว / ประภาดา ดอนประเสริฐ #TiHM #ท่องเที่ยวสวนนันอุดร

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
และข้อความ