หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน (การแนะแนวทุนการศึกษาเชิงรุกโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน (การแนะแนวทุนการศึกษาเชิงรุกโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2024-02-15 11:29:15

วันนี้ช่วงเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัมีนทา และ นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมเป็นวิทยากร  โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน (การแนะแนวทุนการศึกษาเชิงรุกโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยนายวิเชียร  ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี มอบหมายให้ นายประเทือง  เพชรโรจน์ ปลัด อบจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน (การแนะแนวทุนการศึกษาเชิงรุกโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นางมณฑรัตน์  พิธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษาฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ห้องข่าว,
แท่นบรรยาย และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ
โรงพยาบาลอาจเป็นรูปภาพของ 2 คนอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ฝูงชน