หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-10-03 11:52:38

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   อาจารย์ อรรนพ ต.ศรีวงศ์ หัวหน้าสาขาการจัดการการค้า พร้อมคณะอาจารย์ประจำสาขา

ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ร่วมกับ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด


 อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ
การจัดแสงอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ซุปเปอร์แมน
และ ข้อความ