หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ประจำปี 2564
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-04-20 14:49:32

พิธีสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ประจำปี 2564

วันที่ 2  เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการเปิดโครงการพิธีสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ประจำปี 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

โดยลำดับแรกคณะได้เดินทางไปไหว้สักการะขอพรพระพรหม  ณ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย 

ในลำดับถัดไป คณะได้เดินทางไป สักการะขอพร สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีในราชกาลที่ 5 ณ หอพระนาง 

 และในลำดับถัดไป  คณะได้เดินทางไปยังลานโถง หน้าห้อง วันสตอปเซอร์วิส

 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี สักการะขอพร สรงน้ำพระพุทธรูป

และในลำดับสุดท้าย คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รดน้ำ ขอพร คณะผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตัวเอง และถ่ายภาพร่วมกัน

www.udon.ssru.ac.th

www.udon.ssru.ac.th

042-129556

080-0059265

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน

อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน
และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน,
ดอกไม้ และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังยืน และดอกไม้

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังยืน และดอกไม้

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังยืน และดอกไม้