หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ดำเนินการสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา
สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ดำเนินการสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-04-19 16:28:37

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

    สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ดำเนินการสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กวิน วงศืลีดี ผู้อำนวยการ  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ให้เกียรติเป็นประธานในการสอบวัดทักษะในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการสอบในครั้งนี้  

www.ssru.ac.th

www.facebook.com/ssruudonthani

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน,
ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม