หน้าหลัก > ข่าว > > การขนส่งทางทะเล
การขนส่งทางทะเล

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-03-21 15:41:58

ปัจจุบันการขนส่งทางทะเลเป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลกสำหรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยอาศัยเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่มีการออกแบบให้รองรับกับการบรรจุสินค้าปริมาณมากหรือมีขนาดใหญ่ รวมถึงสินค้าที่ยากต่อการเกิดความเสียหายระหว่างขนส่ง เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับการนำเข้าสินค้าจากจีนมายังไทย

ทั้งนี้ ยังสามารถแบ่งเส้นทางการขนส่งได้ทั้งหมด 3 ประเภท คือ

1 เส้นทางการเดินเรือภายในประเทศ

2 เส้นทางการเดินเรือชายฝั่งทะเล

3 เส้นทางการเดินเรือระหว่างประเทศ

https://papershipping.com1