หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2566
ประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2566

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-09-07 10:20:25

✨ประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2566 

       อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2566 ในวันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น. - 17.00 น. 

โดยมีอาจารย์หัวหน้าสาขา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุม

ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

#สวนสุนันทา#ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน,
กำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ห้องข่าว

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ
กำลังอ่านหนังสืออาจเป็นรูปภาพของ 2 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ
ข้อความพูดว่า "HONIC"

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ
ผู้คนกำลังอ่านหนังสืออาจเป็นรูปภาพของ 7 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง และ
ข้อความ