หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ในสาขา เป็นวันแรก
นักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ในสาขา เป็นวันแรก

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-07-07 13:51:13

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ในสาขา เป็นวันแรก เพื่อรับฟังคำแนะนำด้านวิชาการ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา รวมถึงส่วนงานบริการนักศึกษาในด้านต่างๆ ที่นักศึกษาจะต้องติดต่อประสานในระหว่างการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 อีกทั้งยังมีกิจกรรมบูมจากรุ่นพี่ เพื่อแสดงความสามัคคีรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ฮึกเหิม สร้างกำลังใจ และเพื่อเป็นการต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาใหม่

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556