หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 22 มกราคม 2486 เป็นวันแรกที่ใช้คำว่า "สวัสดี" เป็นคำทักทายของคนไทย แปลว่า ขอความดีความงาม จงมี แก่ท่าน
วันที่ 22 มกราคม 2486 เป็นวันแรกที่ใช้คำว่า "สวัสดี" เป็นคำทักทายของคนไทย แปลว่า ขอความดีความงาม จงมี แก่ท่าน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-02-17 13:37:58

วันที่ 22 มกราคม 2486
เป็นวันแรกที่ใช้คำว่า "สวัสดี" เป็นคำทักทายของคนไทย แปลว่า
ขอความดีความงาม จงมี แก่ท่าน

ในภาพอาจจะมี ข้อความ