หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-04-20 14:46:52

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ เฉลิมพระชนมายุ 66 พรรษา 2 เมษายน พุทธศักราช 2564  ในการนี้ประธานในพิธีลงนามถวายพระพร ชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า   กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวถวายราชสดุดี และกล่าวถวายพระพรชัย 

www.udon.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

ภาพ/ข่าว  #งานประชาสัมพันธ์ 

โทร 042-129-556

        080-0059265


อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน,
ผู้คนกำลังยืน และข้อความพูดว่า "ัฎส
สวนสุนันทา"

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน
และผู้คนกำลังยืน