หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรประกาศรับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่รุ่นที่ 10)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรประกาศรับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่รุ่นที่ 10)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-02-10 11:29:28

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรประกาศรับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่รุ่นที่ 10) รายละเอียด Click ที่นี้ >> https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1BzH3aLcXAVRgLBuHwA9oxwBA9yV2Ra2F?usp=sharing