หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-07-10 11:08:32

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (กบม.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

✨วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (กบม.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖  ผ่านโปรแกรม Google Meet

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม

#สวนสุนันทา #ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ห้องข่าว และ
ข้อความพูดว่า "รศ.ดร. ชุติกาญจน์
ศรีวิบูลย์ อธิการบดี SER"อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ