หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการดำเนินงาน ด้านการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
การประชุมติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการดำเนินงาน ด้านการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-07-10 10:35:51

????การประชุมติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการดำเนินงาน

ด้านการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

????วันศุกร์ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.                   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและการดำเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ  โดยมี หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

#สวนสุนันทา #ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556

????️รลิตา คามะเชียงพิณ รายงาน/ถ่ายภาพ


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน,
กำลังอ่านหนังสือ และ ห้องข่าวอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน