หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าพบและร่วมหารือเพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยเชิงพื้นที่ ร่วมกับ ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
เข้าพบและร่วมหารือเพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยเชิงพื้นที่ ร่วมกับ ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-01-14 11:11:42

วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจาร์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าพบและร่วมหารือเพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยเชิงพื้นที่ ร่วมกับ ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556