หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-12-26 10:02:25

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2565 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา รักษาการหัวหน้าสำนักงาน รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

การประชุมมีประเด็นวาระที่สำคัญ ดังนี้

????รายงานผลการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 (Portfolio) 

????รายงานผลการดำเนินงานเงินนอกงบประมาณ (เงินคงคลัง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

????รายงานผลการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

????การถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

????รายงานผลการดําเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 

????พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ จำนวน 1 ฉบับ

????พิจารณาให้ความเห็นชอบปฏิทินการประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556