หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำในแต่ละฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหาร
ประชุมติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำในแต่ละฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหาร

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-07-07 14:06:37

วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำในแต่ละฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหาร เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีนางสาวกานดา สารพล รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556