หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง "นายกสโมสรนักศึกษา"
คัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง "นายกสโมสรนักศึกษา"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-12-26 10:32:15

คัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง "นายกสโมสรนักศึกษา" 

วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง "นายกสโมสรนักศึกษา" และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยมีอาจารย์อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นายทักษะ ปาระแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ฯ 

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบผ่านการลงคะแนนเสียงให้ นายชาญชัย ฐานะ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556