หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมและรับฟังการบรรยายทางวิทยาการสายงานสัสดีและสร้างเครือข่ายเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประชุมและรับฟังการบรรยายทางวิทยาการสายงานสัสดีและสร้างเครือข่ายเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-11-25 15:49:06

ประชุมและรับฟังการบรรยายทางวิทยาการสายงานสัสดีและสร้างเครือข่ายเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายอาจารย์ ดร. วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายทักษะ ปาระแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมและรับฟังการบรรยายทางวิทยาการสายงานสัสดีและสร้างเครือข่ายเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566  โดยมี พันเอก พุชชพงษ์ รอดเงิน ผู้อำนวยการกองการสัสดี กรมสรรพกำลังกลาโหม กระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พันเอก สุรศักดิ์ ศรีอุดม สัสดีจังหวัดอุดรธานี ตัวแทนส่วนราชการ และตัวแทนจากสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556