หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ มูลนิธิกาญจนบารมี สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ มูลนิธิกาญจนบารมี สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-11-21 18:54:57

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ มูลนิธิกาญจนบารมี สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมกล่าวขอบคุณที่ให้ทางมหาวิทาลัยเป็นส่วนหนึ่งในการจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการ นายสมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ  หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนร่วมพิธี

นายแพทย์ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่าในปี พ.ศ. 2563 พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ทั่วโลก 2.3 ล้านคน /ปี, เสียชีวิต 685,000 คน /ปี ในประเทศไทยมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรี โดยพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ย 22,000 คน /ปี, เสียชีวิตมากกว่า 8,000 คน/ปี หรือทุก 1 ชม. จะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม สาเหตุการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มักสัมพันธ์กับระดับฮอร์โมนในร่างกาย อายุมากขึ้น ประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม การป้องกันมะเร็ง เต้านมที่ดีที่สุด คือ การตรวจเพื่อค้นหาให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งการตรวจมี 2 วิธี คือ การตรวจด้วยวิธีการคลำเต้านมหาก้อนผิดปกติ และการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม ซึ่งหากตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะช่วยลดอัตราการการเกิดมะเร็งระยะลุกลาม ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของการเป็นมะเร็งเต้านมได้

มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้เห็นความสำคัญของการเฝ้าระวัง และค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก จึงได้จัดทำ “โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รณรงค์ให้สตรีทั่วไป และสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยมะเร็งเต้านม ให้ได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก ด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม

โดยมีกำหนดออกให้บริการในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานีระหว่างวันที่ 17 - 30 พฤศจิกายน 2565 รวมระยะเวลา 10 วัน ในพื้นที่ 5 อำเภอ ของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลอุดรธานี, โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี, ศูนย์อนามัยที่ 8, สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมือง 

ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556