หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประธานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566
ประธานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-01-30 15:22:32

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี คณะผู้บริหาร รักษาการหัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยในที่ประชุม มีประเด็นวาระที่สำคัญเพื่อกำกับ ติดตาม และรายงานความคืบหน้าของแต่ละฝ่ายงาน

#สวนสุนันทา#ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556