หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี ประกาศแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี ประกาศแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-01-30 10:44:28

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี  ประกาศแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

อาจเป็นรูปภาพของ
ข้อความพูดว่า "การประปาส่วนภูมิภาค
Provincial Waterworks ประกาศ
หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว คราว กปภ.สาขา
อุดรรานี วันที่-เวลา หยุดจ่ายน้ำ
วันพุรที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00
17.00 น. ? สาเหตุการหยุดจ่ายน้ำ
ดำเนินการตัดประสานท่อประปาขนาด 400 มม.
บริเวณสี่แยกสามพร้าว
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ตั้งแต่สี่แยกสามพูร้าว ถึง ต.ดอนกลอย
ตลอดทั้งเส้นถนน และบริเวณใกล้เคียง
ติดต่อสอบถาม หมายเหตุ:
โปรดสำรองน้ไ้ช้นช่วงเวลาดังกล่าว
กปภ.สาขาอุดรธานี ขออภัยในความไม่สะดวกมา
ณ โอกาสนี้ กปภ.สาขาอุดรรานี โทร 0-4222-
2733 หรือ PWA Contact Center 1662
กาปะปสวนภูมิกาขอกัในคามไมล่ะอามาณ
ที่นี้"