หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนายุทธศาสตร์เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนายุทธศาสตร์เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-11-29 09:33:10

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร. วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนายุทธศาสตร์เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู โดยมี นายศักดิ์ศรี ปัญนาวี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556