หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นำเสนอผลการศึกษาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2565
นำเสนอผลการศึกษาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-01-14 11:05:17

นำเสนอผลการศึกษาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายอาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำเสนอผลการศึกษาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู โดยมี นายศักดิ์ศรี ปัญนาวี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางณภัทร วงษ์อินตา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และคณะกรรมการ 

ณ ห้องประชุมสภา ชั้น3 เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู  

โดยที่ประชุมมีมติรับทราบและรับรองผลการศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูในแนวทางของการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการ และปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างมีศักยภาพ

#สวนสุนันทา#ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556