หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาและต่อยอด "ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2566"
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาและต่อยอด "ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2566"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-02-16 14:24:42

นวัตกรรมที่ตอบโจทย์จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม❗️เปิดรับสมัครไอเดียเจ๋งๆ ที่จะช่วยให้สังคมมีความสุข ????

????หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาและต่อยอด "ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2566"

???? ขอเชิญผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ร่วมเสนอโครงการเพื่อพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำปี 2566

???? งบประมาณสนับสนุนผลงานละ ไม่เกิน 300,000 บาท

????คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ประกอบการ นักวิจัย วิสาหกิจชุมชน ผู้นำชุมชน หรือ ผู้ที่สนใจที่ต้องการใช้นวัตกรรมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

???? เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 ก.พ. 66

เว็บไซต์รับสมัคร >> http://acc.msu.ac.th/sid-esan/index-regis.php

.

???? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 043-754333 ต่อ 5608, 065-2544997