หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้รับเชิญจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในการเป็นคณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้รับเชิญจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในการเป็นคณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-11-25 14:17:47

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์สุรพงศ์ อินทรภักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ได้รับเชิญจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในการเป็นคณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบจำลองเบียร์เกม ประเภททีม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556