หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สวนสุนันทา ศูนย์อุดรฯ ร่วมกิจกรรมกิจกรรมรวมพลังไทยต้านโกง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
สวนสุนันทา ศูนย์อุดรฯ ร่วมกิจกรรมกิจกรรมรวมพลังไทยต้านโกง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-12-14 22:15:19

สวนสุนันทา ศูนย์อุดรฯ ร่วมกิจกรรมกิจกรรมรวมพลังไทยต้านโกง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังไทยต้านโกง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) พร้อมรับชมการนำเสนอวีดิทัศน์กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “ Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต จากส่วนกลาง ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมนำภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ไปพร้อมๆกับ 76 จังหวัดทั่วประเทศ

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปครองส่วนท้องถิ่น แสดงเจตจำนงเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “ Zero Tolerance “ พร้อมจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ รางวัลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA ( 2 เอ )

ซี่งจังหวัดอุดรธานี เป็น 1 หน่วยงาน และ 181 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และได้รับรางวัลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุดรธานี โดย ระดับจังหวัด ได้รับรางวัล ประเภทที่ 2 รางวัลจังหวัดที่มีการขับเคลื่อน ITA บรรลุเป้าหมาย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับรางวัลประเภทที่ 3 หน่วยงานที่มีผลคะแนน อยู่ในระดับ AA (45 คะแนนขึ้นไป) จำนวน 48 แห่ง และโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบประกาศเกียรติคุณรางวัลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA ( 2 เอ ) ให้กับจังหวัดอุดรธานี และ องค์กรปครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล

#สวนสุนันทา#ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556