หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี บินลัดฟ้า นำเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
นักศึกษาสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี บินลัดฟ้า นำเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-03-13 15:37:24

นักศึกษาสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี บินลัดฟ้า นำเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางสาวดิษณีญา พรวิเศษสิริสกุล นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ และจิรภัทร ศรีนันทาสุวัฒน์ นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมีอาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย และอาจารย์ธนดล อามาตพล เป็นที่ปรึกษาวิจัย ได้เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ The ICBTS International Academic Multidisciplines Research ConferenceFukuoka 2023, In the theme of "International Conference on Social Sciences,Sociology, Architecture, Business, and Management in Globalization" ณ เมืองฟุกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีอาจารย์ธนดล อามาตพล เป็นผู้ควบคุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ นางสาวดิษณีญา พรวิเศษสิริสกุล นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ ได้รับเลือกจากสถาบันภาษาให้เป็นตัวแทนของนักศึกษาในการถ่ายทำคลิปวิดีโอเล่าถึงความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการครั้งนี้  พร้อมทั้งนายจิรภัทร ศรีนันทาสุวัฒน์ นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ได้รับคำชื่นชมจากสถาบันภาษาในด้านการนำเสนอได้ดี 

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร  

 เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

 Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

 Tel. 042 129 556