หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมคณะหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA) ร่วมรับฟังการการรายงานการดำเนินงานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมคณะหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA) ร่วมรับฟังการการรายงานการดำเนินงานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-11-21 18:50:45

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ ดร. สมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมคณะหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA) ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และร่วมรับฟังการการรายงานการดำเนินงานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการการค้า สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556