หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2024-02-15 11:54:25

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ครั้งที่ 2/2567  โดยมี อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน,
กำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน,
กำลังอ่านหนังสือ และ กำลังยิ้มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน,
กำลังอ่านหนังสือ, โรงพยาบาล และ ข้อความ