หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมติดตามการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประชุมติดตามการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-09-01 16:30:09

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมติดตามการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ
กำลังอ่านหนังสืออาจเป็นรูปภาพของ 8 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ตาราง