หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย​ราชภัฏสวนสุนันทา​ (ก.บ.ม.)​ ครั้งที่​ ๒/๒๕๖๗ (ผ่านระบบออนไลน์)
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย​ราชภัฏสวนสุนันทา​ (ก.บ.ม.)​ ครั้งที่​ ๒/๒๕๖๗ (ผ่านระบบออนไลน์)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2024-02-15 11:38:06

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (ผ่านระบบออนไลน์)   โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 

อาคาร ๓๑ ชั้น ๕


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ห้องข่าวอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ
แท่นบรรยายอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ห้องข่าว และ
ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ห้องข่าว และ
ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ
การจัดแสง