หน้าหลัก > ข่าว > > การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2561
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2018-11-09 16:01:44


  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2561 สาระสำคัญในการประชุมคือรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีและพิจารณาแผนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา