หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สวนสุนันทาเปิดตัวนวัตกรรมใหม่หุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยลดการสัมผัสตอบโจทย์ยุค New Normal
สวนสุนันทาเปิดตัวนวัตกรรมใหม่หุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยลดการสัมผัสตอบโจทย์ยุค New Normal

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-03-21 15:29:23

สวนสุนันทาเปิดตัวนวัตกรรมใหม่หุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยลดการสัมผัสตอบโจทย์ยุค New Normal 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการเปิดตัว Smart Robot Smart Life นวัตกรรมใหม่หุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยลดการสัมผัสจากคนสู่คนตอบโจทย์ยุค New Normal ลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายเฉลิมพล ปุณโณทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท CT Asia Robotics จำกัด และ นายแพทย์ ดิตถพงษ์ บุญอำพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ (S-spine and nerve hospital) โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท ร่วมโครงการเปิดตัว Smart Robot Smart Life ในครั้งนี้ 

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด ในการร่วมกันประสานความร่วมมือในการทำวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การบริหารจัดการ ตลอดจนการให้บริการต่างๆ พื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการให้บริการและการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศต่อไป  

www.ssru.ac.th 

ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์