หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนมีนาคม
การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนมีนาคม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-27 21:01:22

วันที่ 9  มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนมีนาคม โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี


ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]  

☎️ Tel. 042 129 556