หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าหารือ เรื่อง การเปิดห้องเรียนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ​และ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
เข้าหารือ เรื่อง การเปิดห้องเรียนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ​และ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2024-02-15 11:40:38

เมื่อวันที่12 กุมภาพันธ์ 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ 

อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ และ อาจารย์ภิรายุ แสนบุดดา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

เข้าหารือ เรื่อง การเปิดห้องเรียนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ร่วมกับผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารและคณะ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คนอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 6 คนอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ชุดสูท