หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทำบุญศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ทำบุญศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-04-19 16:27:59

          วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

          ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ทำบุญศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้สักการะสิ่งศักสิทธิ์ บริเวรรอบมหาวิทยาลัย  และภวายภัตตาหารเพล โดยมี คณะอาจารย์เจ้าหน้าที่เข้าร่วม 

ในการทำบุญครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อ บุคลากรเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

www.ssru.ac.th

www.facebook.com/ssruudonthani


อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน,
ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน
และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน,
ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน
และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร
และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน
และสถานที่ในร่ม