หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ เพื่อนำประสบการณ์ และศักยภาพที่ได้รับมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย
จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ เพื่อนำประสบการณ์ และศักยภาพที่ได้รับมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-30 08:37:43

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายสุพัฒน์ สมสุข รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ นายศรายุทธ ขวัญเมือง รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ คุณวิชัย  ประเสริฐสิทธิ์ กรรมการบริษัท กรีน เมโทร จำกัด  โดยมีวัตถุประสงค์อาจารย์และนักศึกษา จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ เพื่อนำประสบการณ์ และศักยภาพที่ได้รับมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย ณ บริษัท กรีน เมโทร จำกัด

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]  

☎️ Tel. 042 129 556