หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-02-10 13:31:51

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี


ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556