หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการและวางแผนพัฒนาตำบลสามพร้าว ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยกำหนดแนวทาง พร้อมนำเสนอปัญหาและความต้องการ​ เพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างบูรณาการ​ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลสามพร้าว
เข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการและวางแผนพัฒนาตำบลสามพร้าว ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยกำหนดแนวทาง พร้อมนำเสนอปัญหาและความต้องการ​ เพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างบูรณาการ​ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลสามพร้าว

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-27 20:52:29

วันที่ 4 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ พร้อมด้วยนายทักษะ ปาระแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการและวางแผนพัฒนาตำบลสามพร้าว ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยกำหนดแนวทาง พร้อมนำเสนอปัญหาและความต้องการ เพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างบูรณาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลสามพร้าว

ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลสามพร้าว จังหวัดอุดรธานี


ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556