หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการแผนปฎิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566
ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการแผนปฎิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-11-21 18:00:12

วันพฤหัสที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสนไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการแผนปฎิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566 และทบทวนการดำเนินงานตามภารกิจที่ต้องเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักศึกษา ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556