หน้าหลัก > ข่าว > > พิธีประดับบ่า สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
พิธีประดับบ่า สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-06-17 11:05:47

พิธีประดับบ่าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ประจำปีการศึกษา 2561

     เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีประดับบ่าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีอาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนการ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้