หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยากรบรรยาย โครงการการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครพนม
วิทยากรบรรยาย โครงการการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครพนม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-10-30 15:15:04

อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง และอาจารย์นภัสวรรณ คุ้มครอง ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครพนม เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครพนม