หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับมอบป้าย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จาก นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รับมอบป้าย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จาก นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-04-20 14:52:07

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับมอบป้าย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จาก นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน18  นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดินทางมา มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  จำนวน 4 สาขา ได้แก่  

1.สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1

2.สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1

3.สาขานักบริหารขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1

4.สาขาผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1  

โดย มี นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์อมรรัตน์ หมื่นจิตรน้อย อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ อาจารย์นภัสวรรณ คุ้มครอง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นผู้รับมอบ

www.ssru.ac.th

www.udon.ssru.ac.th

#งานประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯอุดร

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน
และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน
และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน
และผู้คนกำลังยืน