หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โลจิสติกส์ “สวนสุนันทา ศูนย์อุดรฯ” จัดกิจกรรม CLS เพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่
โลจิสติกส์ “สวนสุนันทา ศูนย์อุดรฯ” จัดกิจกรรม CLS เพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-08-31 11:29:35

โลจิสติกส์ “สวนสุนันทา ศูนย์อุดรฯ” จัดกิจกรรม CLS เพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ CLS 2565 (ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี) โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมโครงการ 

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ในหลายด้าน ทั้งด้านวิชาการ และทางด้านสังคม อาทิ การชี้แจ้งให้นักศึกษาใหม่ได้เข้าใจกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย การปลูกฝังให้นักศึกษาใหม่รู้สึกรักและเคารพ มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน อาจารย์ และรุ่นพี่ อีกทั้งเพื่อเกิดความภาคภูมิใจในความเป็น "ลูกพระนาง" ซึ่งบรรยากาศเต็มไปความรู้และความสนุกสนาน

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556