หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สายสนับสนุนวิชาการ ศูนย์ฯอุดร ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
สายสนับสนุนวิชาการ ศูนย์ฯอุดร ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-11-21 18:12:54

สายสนับสนุนวิชาการ ศูนย์ฯอุดร ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม “เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยกล่าวว่า “ให้บุคลากรพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทำงานและรับมือในการปรับเปลี่ยนและพลิกโฉม ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ” ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมบรรยายในหัวข้อ “เปลี่ยนแปลงอย่างไร ให้อยู่รอด” โดยกล่าวว่า “ให้บุคลากรทันโลกด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต ติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของอุดมศึกษา เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็น INTER รับมือกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเป็นนานาชาติ ปรับตัวเองให้เป็นมนุษย์ดิจิทัล เรียนรู้นวัตกรรมและนำมายกระดับงานในความรับผิดชอบ ” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ โดยรับฟังในรูปออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

#สวนสุนันทา#ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556