หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานในแต่ละฝ่ายงาน
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานในแต่ละฝ่ายงาน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-09-13 16:48:25

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานในแต่ละฝ่ายงาน โดยมีนายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว